Заклад дошкільної освіти я/с № 4 "Калинонька" Червоноградської міської ради Львівської області
Результати моніторингу якості освіти

 РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ

 

 

 

 

2019-2020 н.р. Старші групи

 

 

Результати діагностики зорово-моторної координації.

Група

Кількість дітей

Високий рівень

Середній рівень

Нижче-середнього

 №3

      26

8(31%)

14(54%)

4 (15%)

№4

      27

8 (30%)

18 (66%)

 1( 4%)

 

 

Результати діагностики інтелектуальної готовності (визначення рівня процесу уваги).

Група

Кількість дітей

Високий рівень

Середній рівень

Низький рівень

№3

26

15 (58%)

8 (31%)

3 (11%)

№4

27

16(59%)

10 (37%)

1(4 %)

Результати діагностики інтелектуальної готовності (визначення рівня процессу мислення).

Група

Кількість                дітей

Високий рівень

Середній рівень

Низький рівень

№3

26

17(65%)

6 (23%)

3 (12%)

№4

27

18 (67%)

6 (22%)

3 (11 %)

 

Результати діагностики інтелектуальної готовності (визначення рівня процесус лухової пам’яті).

Група

Кількість                дітей

Високий рівень

Середній рівень

Низький рівень

№3

26

13 (50%)

9 (35%)

4(15%)

№4

27

17 (64%)

8 (29%)

2(7%)

 

Результати діагностики сформованості внутрішньої позиції.

Група

Кількість                дітей

Високий рівень

Середній рівень

Низький рівень

№3

26

14(54%)

9(35%)

3 (11%)

№4

27

15 (56%)

10 (37%)

2 (7%)

 

Результати діагностики орієнтування у просторі, емоційно-вольової регуляції, вмінні уважно слухати і точно виконувати вказівки дорослого.

Група

Кількість дітей

Високий

Середній

Низький

№3

26

18 (69%)

5 (19%)

3 (12%)

№4

27

16 (59%)

9 (34%)

2(7%)

 

Результати діагностики рівня розвитку довільної уваги, просторового сприйняття, сенсомоторної координації та дрібної моторики руки дитини.

Група

Кількість дітей

Високий

Середній

Низький

№3

26

10 (39%)

13 (50%)

3 (11%)

№4

27

14 (52%)

11(41%)

2(7%)

 

Результати діагностики рівня сприйнятті завдання на слух та визначення кількості умов , які може утримати дитина в процесі діяльності.

Група

Кількість дітей

Високий

Достатній

Середній

Низький

№3

26

11(42%)

9 (35%)

4 (15%)

2 (8%)

№4

27

10 (37%)

9 (34 %)

6 (22%)

2 (7%)

 

Таблиця результатів діагностики готовності

до школи по закладу дошкільної освіти.

Група

Висока готовність

Середня готовність

Низька готовність

№3

53 %

41%

7 %

№4

49%

45%

5%

 

 

 

Таблиця загальних результатів діагностики готовності

до школи по дошкільному закладу.

Усього дітей

Висока готовність

Середня готовність

Низька готовність

53

51 %

43%

6 %

 

Зведені результати моніторингу досягнень

дітей груп старшого дошкільного віку ЗДО № 4

за 2019-2020 навчальний рік

Рівні

Особистість

дитини

Дитина в соціумі

Дитина у природному

довкіллі

Дитина у світі

культури

Предм.-практ. комп.

Худ.-прод. комп.

1

2

+/-

1

2

+/-

1

2

+/-

1

2

+/-

1

2

+/-

В

30

64

+34

58

78

+20

39

65

+26

50

67

+17

33

52

+19

Д

36

24

-12

36

22

-14

46

33

-13

26

21

-5

41

34

-7

С

34

12

-22

6

0

-6

15

2

-13

24

12

-12

26

14

-12

Н

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Рівні

Особистість

дитини

Дитина в соціумі

Дитина у природному

довкіллі

 
 

1

2

+/-

1

2

+/-

1

2

+/-

 

В

41

63

+22

39

55

+16

50

54

+4

 

Д

32

28

-4

30

31

+1

28

30

+2

 

С

27

9

-18

31

14

-17

22

16

-6

 

Н

-

-

-

2

-

-2

4

2

-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівні

1оц.

2оц.

+/-

Високий

36

52

+16

Достатній

32

37

-5

 Середній

28

9

-19

Низький

4

2

-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фізичний розвиток дітей груп середнього дошкільного віку

Група

Високий рівень

Середній рівень

Низький рівень

№ 5

14,7%

85,3%

0%

№ 6

58,4%

41,6%

0%

 

корекційно-мовленнєвий розвиток

 

 

Кількість дітей які займаються

Кількість дітей за діагнозом

Кількість випущених дітей

Рекомендовано направити

 

Кількість дітей,які вибули протягом року

Надані консультації

ФФНМ

ЗНМ

Дизартрія

З доб-рою мовою

Із знач-ним покращенням

Без покра-щення

В загальноосві-тню школу

В ДНЗ, групу загального розвитку

Кількість дітей, які залишені на повторний курс

 

18

18

 

18

 

12

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2018-2019 н.р. 

 

Результати контрольних зрізів знань дітей старшого дошкільного віку станом на жовтень 2018 року

 

           З розділу «Мовленнєвий розвиток» (елементи навчання грамоти):

 

№ групи

високий

достатній

середній

низький

7

0%

21%

74%

4%

8

0%

38%

58%

4%

Середній результат

0%

30%

66%

4%

 

З розділу «Математика»:

 

№ групи

високий

достатній

середній

низький

7

16%

30%

50%

4%

8

4%

38%

54%

4%

Середній результат

10%

34%

52%

4%

 

З розділу «Природа»:

 

№ групи

високий

достатній

середній

низький

7

8%

30%

58%

4%

8

13%

50%

33%

4%

Середній результат

10,5%

40%

45,5%

4%

 

Станом на травень 2019 року:

 

           З розділу «Мовленнєвий розвиток» (елементи навчання грамоти):

 

№ групи

високий

достатній

середній

низький

7

32%

48%

16%

4%

8

33%

46%

21%

0%

Середній результат

32.5%

47%

18.5%

2%

 

З розділу «Математика»:

 

№ групи

високий

достатній

середній

низький

7

32%

52%

12%

4%

8

38%

54%

8%

0%

Середній результат

35%

53%

10%

2%

 

З розділу «Природа»:

 

№ групи

високий

достатній

середній

низький

7

32%

56%

8%

4%

8

37%

54%

8%

0%

Середній результат

35%

55%

8%

2%

 

 

 

 

2017-2018 Н.Р. Старші групи

 

 

Результати діагностики зорово-моторної координації.

  Група

Кількість дітей

Вище-серед.

Середній рівень

Нижче-середнього

Нижче норми

 №7

      26

  10 (38%)  

  16 (62%)

               0

     0

 №8

      24

  9 (38%)      

  12 (50%)   

     3(12%)

     ­­­­­­­­­­­­­­­­0

 

Результати діагностики інтелектуальної готовності (визначення рівня процесу уваги).

    Група

Кількість дітей

Високий рівень

Середній рівень

Низький рівень

  №7

         18

  15 (83%)

 2 (11%)

1 (6%)

  №8

         16

   13 (83%)  

  2 (11%)

1 (6%)   

                 

Результати діагностики інтелектуальної готовності (визначення рівня процесу мислення).

   Група

 Кількість                дітей

Високий рівень

Середній рівень

Низький рівень

  №7

       18

 6 (33%)

  8 (45%)

 4(22%)

  №8

       16

 9 (33%)

  4(45%)

  3(22%)

 

Результати діагностики інтелектуальної готовності (визначення рівня процесу зорової пам’яті).

   Група

Кількість                дітей

Високий рівень

Середній рівень

Низький рівень

  №7

       26

 20 (83%)

  4(17%)

    0

  №8

       24

 21 (81%)

  5 (19%)

    0

 

Результати діагностики інтелектуальної готовності (визначення рівня процесу слухової  пам’яті).

   Група

Кількість                дітей

Високий рівень

Середній рівень

Низький рівень

  №7

       26

 15 (58%)

  8 (31%)

 3(11%)

  №8

       24

 14 (58%)

  4 (17%)

  6(25%)

 

Результати діагностики сформованості внутрішньої позиції.

     Група

Кількість                дітей

Орієнтація на зміст навч дія.

Орієнтація на зовн.атрибути

Орієнтація на позашкіл.д-ть

  №7

       26

      5(19%)

      17( 66)%

          4(15%)

  №8

       24

      3(12%)

       16(67%)

          5(21%)

 

Результати діагностики орієнтування у просторі, емоційно-вольової регуляції, вмінні уважно слухати і точно виконувати вказівки дорослого.

  Група

Кількість дітей

Високий

Середній

Низький

 №7

      26

  6 (23%)  

   8(31%)

   12(46%)

 №8

      24

  12 (50%)      

     8(33%)

   ­­­­­­­­­­­­­­­­4(17%)

 

Результати діагностики рівня розвитку довільної уваги, просторового сприйняття, сенсомоторної координації та дрібної моторики руки дитини.

  Група

Кількість дітей

Високий

Середній

Низький

 №7

      26

  4 (15%)  

   18(70%)

   4(15%)

 №8

      24

  5 (21%)      

     15(62%)

   ­­­­­­­­­­­­­­­­4(17%)

 

Результати діагностики рівня сприйнятті завдання на слух та визначення кількості умов , які може утримати дитина в процесі діяльності.

  Група

Кількість дітей

Високий

Середній

Низький

 №7

      26

  10 (38%)  

   13(50%)

  3(12%)  

 №8

      24

  12 (50%)      

     8(33%)

   ­­­­­­­­­­­­­­­­4(17%)

 

Результати діагностики мовленнєвого розвитку.

  Група

Кількість дітей

Високий

Середній

Низький

 №7

      26

  14 (54%)  

   10(38%)

  2(8%)  

 №8

      24

  21 (88%)      

     1(4%)

   ­­­­­­­­­­­­­­­­2(8%)

 

Таблиця результатів діагностики готовності

до школи по дошкільному закладу.

  Група

Висока готовність

Середня           готовність

 Низька готовність

      №7

          47 %

         40%

          13 %

     №8

          56%

         30%

          14%

 

Таблиця загальних результатів діагностики сформованості внутрішньої позиції  по дошкільному закладу.

 Усього дітей

Орієнтація на зміст навч.ді-сті.

Орієнтація на зовнішні атрибути

Орієнтація на позадошкіл.ді-сть

        50

         16 %

        66 %

           18 %

 

Таблиця загальних результатів діагностики готовності

до школи по дошкільному закладу.

 Усього дітей

 Висока готовність

Середня готовність

 Низька готовність

       50

         52 %

         35%

          13 %

 

 «Мовленнєва діяльність» (елементи навчання грамоти):

високий рівень

достатній

середній

низький

52%

28%

18%

2%

 

«Математика»:

високий рівень

достатній

середній

низький

52%

31%

15%

2%

 

«Ознайомлення з природою»:

високий рівень

достатній

середній

низький

63%

30%

7%

0%

 

Діагностика фізичного розвитку дітей 

№ групи

високий

середній

низький

7

65%

35%

0%

8

81%

19%

0%

Середній

74%

36%

0%