Заклад дошкільної освіти я/с № 4 "Калинонька" Червоноградської міської ради Львівської області
Наступність в роботі дошкільного закладу і школи

 

 

Нормативне і теоретично – методичне забезпечення

 

1. Закони України «Про освіту»,

2. «Про загальну середню освіту»,

3. «Про дошкільну освіту»,

4. Закон України №2442-VI «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти»,

5. «Державний стандарт початкової школи»,

6. «Базовий компонент дошкільної освіти»

7. Наказ Кабінету Міністрів України № 1111 від 23.11.2010р.

 

 

Школа не повинна вносити різкого перелому в життя дитини. Нехай, ставши учнем, дитина продовжує робити сьогодні те, що робила вчора. Нехай нове з'являється в її житті поступово і не збентежує лавиною переживань.                     В.О. Сухомлинський

 

 

 

На сучасному розвитку освітнього середовища завданнями співпраці ЗДО і школи є:

 

• створення психолого-педагогічних умов, що забезпечують сприятливий перебіг процесу адаптації першокласників до шкільного навчання (природність переходу з дитячого саду в школу);

• поліпшення підготовки до навчання в школі 5-6 річних дітей;

• поглиблення інтересу до життя в школі;

• надання допомоги сім'ї в новій ситуації, що виникає при підготовці до навчання в школі і при вступі дитини до школи.

 

Поєднання дошкільної і початкової освіти створює передумови для реалізації індивідуальності кожного вихованця, що значно складніше зробити у масовій школі. Як свідчать дослідження, об’єднання у комплексі двох підсистем значно посилює його виховні можливості, створює умови для психологічно комфортного переходу дитини з дитсадка у школу.

 

Психологічний аспект:

• вивчення особливостей розвитку дітей на перехідному етапі;

• визначення специфіки переходу від ігрової до навчальної діяльності;

• забезпечення психологізації навчально-виховного процесу як умови формування особистості на двох рівнях.

 

Методичний аспект

взаємне ознайомлення з методами і формами навчально-виховної роботи в старшій групі дошкільного закладу та в 1-му класі школи;

• забезпечення наступності щодо методів та прийомів роботи з дітьми з розвитку мовлення, математики, ознайомлення з навколишнім, фізичного, естетичного, соціального виховання

Цей аспект реалізується через взаємовідвідування вихователями та вчителями занять (уроків) з наступним спільним обговоренням, семінари-практикуми з певних методик; проведення спільних педагогічних нарад, виставок, конференцій; взаємо-консультування педагогами; обмін передовим педагогічним досвідом роботи тощо.

Практичний аспект:

• попереднє знайомство вчителів із своїми майбутніми учнями

• кураторство вихователями своїх колишніх вихованців;

• форми взаємодії педагогічних колективів: семінари, семінари-практикуми, тренінги (педагогічного спілкування, комунікативних умінь), спільна робота практичного психолога з вчителями та вихователями дошкільних груп);

• система відвідування вчителями старших груп, спостереження за діяльністю дітей на заняттях та поза ними; бесіди з дітьми та їх вихователем; створення школи майбутнього першокласника”; організація спільних концертів, спортивних змагань; ремонт і виготовлення іграшок дітьми тощо.Форми здійснення наступності ДНЗ і школиФорми здійснення наступності можуть бути різноманітними і їх вибір обумовлений ступенем взаємозв'язку, стилем, змістом взаємин освітніх установ.

Зазвичай на початку навчального року педагогами складається єдиний спільний план, метою якого і є конкретизація роботи за трьома основними напрямками:

• робота з дітьми

• взаємодія педагогів

• співпраця з батьками.

 

Форми здійснення наступності:

1. Робота з дітьми:

• екскурсії в школу;

• відвідування шкільного музею, бібліотеки;

• знайомство та взаємодія дошкільнят з учителями та учнями початкової школи;

• участь у спільній освітньої діяльності, ігрових програмах;• виставки малюнків і виробів;

• зустрічі та бесіди з колишніми вихованцями дитячого саду (учні початкової та середньої школи);

• спільні свята (День знань, посвята в першокласники, випускний в дитячому саду тощо) і спортивні змагання дошкільнят та першокласників;

• участь у театралізованій діяльності;

• відвідування дошкільнятами адаптаційного курсу занять, організованих при школі (заняття з психологом, логопедом, музичним керівником і ін. фахівцями школи).

 

2. Взаємодія педагогів:

• спільні педагогічні ради (ДНЗ і школа);

• семінари, майстер-класи;

• круглі столи педагогів ДНЗ та вчителів школи;

• психологічні та комунікативні тренінги для вихователів та вчителів;

• проведення діагностики по визначенню готовності дітей до школи;

• взаємодія медичних працівників, психологів ДНЗ і школи;• відкриті покази освітньої діяльності в ДОУ і відкритих уроків в школі;

• педагогічні та психологічні спостереження.

 

3. Співпраця з батьками:

• спільні батьківські збори з педагогами ДНЗ та вчителями школи;

• круглі столи, дискусійні зустрічі, педагогічні «вітальні»;

• батьківські конференції, вечори запитань і відповідей;

• консультації з педагогами ДНЗ і школи;

• зустрічі батьків з майбутніми учителями;

• дні відкритих дверей;

• творчі майстерні;

• анкетування, тестування батьків для вивчення самопочуття сім'ї напередодні шкільного життя дитини і в період адаптації до школи;

• освітньо-ігрові тренінги та практикуми для батьків дітей дошкільного віку, ділові ігри, практикуми;

• сімейні вечори, тематичні дозвілля;

• візуальні засоби спілкування (стендова матеріал, виставки, поштовий ящик питань і відповідей тощо);

• засідання батьківських клубів (заняття для батьків і для дитячо-батьківських пар).

 

Світлина від Maria Zakala.
Світлина від Maria Zakala.Світлина від Maria Zakala.Світлина від Maria Zakala.Світлина від Maria Zakala.Світлина від Maria Zakala.Світлина від Maria Zakala.Світлина від Maria Zakala.
Світлина від Maria Zakala.
 

 

2017-2018 н.р.

 

Екскурсія дітей старшої групи № 6 до школи. 

Світлина від Maria Zakala.

 

 

Світлина від Maria Zakala.

 

 

 

 

 

Круглий стіл за участі вчителів школи "Підготовка дітей до школи"

Світлина від Maria Zakala.

 

 

 

 

 

Світлина від Maria Zakala.

 

 

 

 

Світлина від Maria Zakala.

 

 

Світлина від Maria Zakala.

 

 

Відвідування уроків вихователями ДНЗ № 4.

 

Світлина від Maria Zakala.

 

 

КОНСУЛЬТАЦІЯ ПСИХОЛОГА ДЛЯ БАТЬКІВ І ПЕДАГОГІВ

 

«Наступність в роботі психологічної служби дошкільного закладу і школи»

Актуальність проблеми взаємодії в роботі шкільного психолога і вихователя обумовлена необхідністю безперервної освіти підростаючого покоління. Школа і дошкільний заклад – дві суміжні ланки в системі освіти, і їх завдання – забезпечити якісний педагогічний та психологічний супровід, що дозволяє не лише здолати труднощі, що виникають у дитини, але і забезпечити їх профілактику. Увага до майбутніх першокласників з боку працюючих з ними педагогів, психолога дошкільної установи і шкільного психолога, якому належить оцінити шкільну зрілість випускників садочка і найтісніше співпрацювати з проблемними дітьми, дозволяє попередити відставання у навчанні та відхилення в поведінці.Повинна існувати наступність в роботі психологічної служби дошкільного закладу і школи. Специфіка роботи психолога в дитячому садку визначається деякими аспектами, пов’язаними з особливостями дітей дошкільного віку. Особливий акцент психолог дошкільної установи повинен робити на роботу з педагогами і батьками, оскільки саме сім’я робить вирішальний вплив на розвиток, формування особливостей поведінки дошкільників. Збір об’єктивної інформації, надання дитині і його близьким кваліфікованої допомоги передбачає не лише діагностичне обстеження за допомогою рекомендованих методик, але також спостереження за природною поведінкою дитини в повсякденному житті, необхідність контакту з батьками, педагогами, медичними працівниками.Двосторонній зв’язок дошкільного навчального та загальноосвітнього навчального закладів має здійснюватись за такими напрямами: - між педагогічними колективами. Сплановані форми роботи, заходи дадуть можливість працівникам дошкільних навчальних закладів і шкіл розв’язувати всі питання, які виникають у процесі спільної роботи, виявляти недоліки, що заважають здійсненню наступності в роботі, визначати способи вдосконалення навчально-виховної роботи. Вихователі і вчителі завдяки таким заходам взаємозбагачуються знаннями стосовно програмових вимог, форм і методів роботи з дітьми в дошкільному навчальному закладі й у школі;- між дитячими колективами дошкільного навчального закладу і школи. Спілкування дошкільників з учнями позитивно впливає на взаємовідносини між дітьми. Між ними виникають товариські стосунки, дружба, формуються правильні взаємини, культура поведінки, дисциплінованість, почуття обов’язку та інші якості, потрібні майбутнім учням;- спільна робота дошкільного навчального і загальноосвітнього навчального закладів з родиною: проведення зборів майбутніх першокласників, організація тематичних виставок, стендів, консультацій, лекторіїв, спільних виховних заходів.Важливими є зв’язки між дошкільним навчальним закладом, школою і іншими установами:- співпраця з методичним кабінетом;- співпраця, з сім’єю через взаємодію з батьківським комітетом;- співпраця з психолого-педагогічною консультацією і медичними працівниками.Вказані форми співпраці орієнтовані на забезпечення природного переходу дошкільника з дошкільного закладу в школу, педагогічною підтримкою нової соціальної ситуації, що виникає під час вступу дитини до школи.Наступність у роботі дошкільного навчального закладу і школи повинна передбачати зорієнтованість і вихователів дошкільних закладів, і вчителів початкової школи на сумісну діяльність з дітьми, яка враховує вікові особливості розвитку дитини, спонукає її до творчого самовиявлення, зберігає унікальність і самобутність певного періоду дитинства, забезпечує безкризовий перехід дошкільника у позицію особистості другого дитинства і водночас віддзеркалює розвивальний характер освіти.