Варто звернути увагу, що інформатизація дошкільної освіти відкриває перед педагогами нові можливості для широкого впровадження у практику сучасних методичних розробок. Проте, актуальним залишається питання освоєння на початковому рівні педпрацівниками комп’ютера та новітніх програм. У 2020-2020 н.р. доцільним буде продовжити уроки із оволодіння Заклад дошкільної освіти я/с № 4 "Калинонька" Червоноградської міської ради Львівської області - Навчальний процес
 

Заклад дошкільної освіти я/с № 4 "Калинонька" Червоноградської міської ради Львівської області
Освітній процес

     
   
   
Заклад дошкільної освіти № 4 Червоноградської міської ради Львівської області у  своїй роботі керується Базовим компонентом дошкільної освіти, програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Конвенцією ООН про права дитини
                                     Метою закладу є:·                             
                   зміцнення та оздоровлення дитячого організму;
·                  формування основ моральних якостей дошкільників
·                  екологічне виховання дошкільнят шляхом залучення їх до збереження природи;
·                  формування творчої особистості дитини;
·                  набуття вихованцями соціального досвіду;
·                  максимальне використання можливостей гри для всебічного розвитку та виховання дітей;
·                  підготовка дошкільників до навчання у школі;
·                  надання діагностичної, методичної та консультативної допомоги сім'ям.
Для успішної реалізації завдань колектив будує навчально - виховний процес з використанням позитивного педагогічного досвіду в основі якого лежить принцип розвиваючого навчання та виховання, організація освітнього процесу носить науково - методичний і пошуковий характер. Напрями навчально - виховного процесу відповідають вимогам змісту дошкільної освіти, ст. 22 Закону України «Про дошкільну освіту», що забезпечує різнобічний розвиток дитини дошкільного віку,спрямований на збереження та зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров'я дитини, формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей. Педагоги закладу використовують інтерактивні, фронтальні та індивідуальні форми організації педагогічного процесу, які дають змогу по різному будувати взаємини педагогів з дітьми та дітей між собою. Зусилля колективу педагогів направлений на встановлення у дітей таких рис характеру, як цілеспрямованість, активність, здатність піклуватися про інших та впливати на своє оточення, на розв'язання дитячих проблем, що виникають саме «тут і зараз». Цього ми досягаємо надаючи особливого значення грі та індивідуальному підходу, забезпечуючи увагу до особистості кожної дитини, створенню умов для особистісного зростання, яке виражається у пізнавальній та соціальній активності дитини, її самостійності, умінні здійснювати вибір, позитивно т а гуманно вирішувати ситуації, що виникають у спільних діях.
У ЗДО функціонує 8 вікових груп: дві - ясельних , дві - других молодших, дві середніх, 2 старших. Одна старша група - спеціалізована логопедична, яку відвідують діти з вадами мовлення.Дошкільнята можуть проявити свої здібності у гуртках «Співаночки», «Юні гімнасти», "Казкова країна", «Говоримо англійською», "Хореографічний"
Є у нашому закладі просторі музична та спортивна зали, кабінети: методичний, практичного психолога, іноземної мови, логопедичний та медичний, які відповідають всім вимогам програми.
Ми намагаємося врахувати інтереси та можливості кожної дитини, прагнемо забезпечити всебічний гармонійний розвиток наших вихованців, навчити їх бачити, сприймати та розуміти прекрасне, а також активно ставитися до життя.